Amalian? SF 24 Advanced (1x1ml)

87.99

SKU: 7554-7379F Category: Tag:
Description

Amalian SF24 advanced

to jednofazowy oraz bardzo wydajny, biokompatybilny wype?niacz wolumetryczny. Rekomendowany rozmiar kaniuli to 27 G. Amalian SF 24 advanced wstrzykuje si? do ?rodkowej lub g??bokiej warstwy sk?ry.

Zastosowanie:

  • wype?nianie g??bokich zmarszczek
  • korekcja blizn
  • modelowania kszta?t?w twarzy
  • redukcja nier?wno?ci sk?ry (tr?dzik, blizny)
  • wype?nianie fa?d nosowo-wargowych
  • odm?odzenie sk?ry d?oni 

Utrzymywanie si? efektu:
Preparaty Amalian maj? w?a?ciwo?ci wi???ce cz?steczki wody w sk?rze. Dzi?ki pow?oce ochronnej efekt  jest d?ugotrwa?y i utrzymuje si? nawet do 18 miesi?cy.

Preparat zawiera:
24 mg/ml liniowego usieciowanego kwasu hialuronowego

Opakowanie:
1 strzykawka x 1ml preparatu

 

Produkt mo?e by? stosowany wy??cznie przez profesjonalist?w.

Dokonuj?c zakupu o?wiadczasz, ?e jeste? lekarzem lub kosmetologiem przeszkolonym z zakresu medycyny estetycznej.

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Amalian? SF 24 Advanced (1x1ml)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *