Amalian? SF 20 Medium (1x2ml)

119.53

SKU: 1C49-6160C Category: Tag:
Description

Amalian SF 20 Medium

jest najbardziej uniwersalnym preparatem z ca?ej gamy SF, przeznaczonym do wype?niania ?rednich zmarszczek. Dzi?ki p?ynno?ci tego ?elu iniekcje Amalian SF 20 medium odbywaj? si? delikatnie i atraumatycznie. ?el rozprowadza si? jednorodnie w sk?rze i r?wnomiernie wype?nia zmarszczki. W rezultacie otrzymujemy naturalny efekt. Rekomendowany rozmiar kaniuli 30 G.

Zastosowanie:

  • sprawdza si? praktycznie do ka?dego zabiegu, z wy??czeniem zabieg?w czo?a. 
  • produkt rekomendowany do delikatnego powi?kszenia ust. 
  • jako preparat uzupe?niaj?cy po zastosowaniu wype?niacza Amalian SF 24 advanced.

Utrzymywanie si? efektu:
Preparaty Amalian maj? w?a?ciwo?ci wi???ce cz?steczki wody w sk?rze. Dzi?ki pow?oce ochronnej efekt  jest d?ugotrwa?y i utrzymuje si? nawet do 18 miesi?cy.

Preparat zawiera:
20 mg/ml liniowego usieciowanego kwasu hialuronowego

 

Opakowanie:
1 strzykawka x 2ml preparatu

 

Produkt mo?e by? stosowany wy??cznie przez profesjonalist?w.

Dokonuj?c zakupu o?wiadczasz, ?e jeste? lekarzem lub kosmetologiem przeszkolonym z zakresu medycyny estetycznej.

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Amalian? SF 20 Medium (1x2ml)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *